ОСЕННИЙ МАРАФОН ДОБРА В «АКРОН-АКАДЕМИИ КОНОПЛЁВА»